ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ‘’CATHERINES SILVER CORNER’’ (εφεξής ‘’η Εταιρεία’’ ) ως ελεγκτής των δεδομένων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους επισκέπτες της ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται (στο εξής ‘’δεδομένα’’) γίνεται εγγράφως με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα προκειμένου να παρασχεθούν οι αιτούμενες υπηρεσίες τους.

Προκειμένου να παρασχεθούν απρόσκοπτα οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση σας , όσον αφορά τα στάδια που βρίσκεται η παραγγελία σας και μόνο για αυτό το σκοπό, πρέπει να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο , ηλεκτρονική διεύθυνση , τηλέφωνο , ταχυδρομική διεύθυνση, κ.α.

Σε περίπτωση πληρωμής, μέσω πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως όνομα κατόχου , αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της και αριθμός CVV. Τα προσωπικά σας στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στην αρμόδια κατά περίπτωση τράπεζα χωρίς παρέμβαση μας και διαγράφονται από τη βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας .

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό μας τόπο παραμένουν απόρρητα , δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους συνεργάτες μας-εταιρείες οι οποίες συμβάλουν είτε στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε μεσολαβούν για την διεκπεραίωση και διακίνηση των εκάστοτε παραγγελιών. Με τους εν λόγω συνεργάτες και εταιρείες έχουν συναφθεί συμβάσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που θέτει ο Γ.Κ.Π.Δ. ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους μας, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας μας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές , στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο εάν το πράττουν , ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας .

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους , να τα διορθώνουν , να τα μεταβάλλουν ή να τα διαγράφουν καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του νόμου 2472/97. Ακλουθώντας απαρέκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις , το www.e-silvrercorner.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας , η οποία είναι απαραίτητη και δίνεται προηγουμένως από εσάς.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας , υπεύθυνος είναι ο κ.Στέλιος Χανιωτάκης , τηλέφωνο: 210 2913807 & 210 2132452 , e-mail: [email protected]

Τέλος, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη – επισκέπτη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ρητά ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της και δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας προϋποθέτει ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης.

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης