ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα www.e-silvercorner.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Catherine's Silver Corner» . Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Άνω Πατήσια (Ιαλέμου 68 & Κοκκίνου, ΑΦΜ:099030080, ΔΟΥ: ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθμός ΓΕΜΗ: 003407201000).Το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε με την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ‘’CATHERINES SILVER CORNER’’ (εφεξής ‘’η Εταιρεία’’ ) ως ελεγκτής των δεδομένων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους επισκέπτες της ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται (στο εξής ‘’δεδομένα’’) γίνεται εγγράφως με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα προκειμένου να παρασχεθούν οι αιτούμενες υπηρεσίες τους.

Προκειμένου να παρασχεθούν απρόσκοπτα οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση σας , όσον αφορά τα στάδια που βρίσκεται η παραγγελία σας και μόνο για αυτό το σκοπό, πρέπει να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο , ηλεκτρονική διεύθυνση , τηλέφωνο , ταχυδρομική διεύθυνση, κ.α.

Σε περίπτωση πληρωμής, μέσω πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως όνομα κατόχου , αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της και αριθμός CVV. Τα προσωπικά σας στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στην αρμόδια κατά περίπτωση τράπεζα χωρίς παρέμβαση μας και διαγράφονται από τη βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας .

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό μας τόπο παραμένουν απόρρητα , δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους συνεργάτες μας-εταιρείες οι οποίες συμβάλουν είτε στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε μεσολαβούν για την διεκπεραίωση και διακίνηση των εκάστοτε παραγγελιών. Με τους εν λόγω συνεργάτες και εταιρείες έχουν συναφθεί συμβάσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που θέτει ο Γ.Κ.Π.Δ. ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους μας, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας μας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές , στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο εάν το πράττουν , ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας .

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους , να τα διορθώνουν , να τα μεταβάλλουν ή να τα διαγράφουν καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του νόμου 2472/97. Ακλουθώντας απαρέκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις , το www.e-silvrercorner.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας , η οποία είναι απαραίτητη και δίνεται προηγουμένως από εσάς.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας , υπεύθυνος είναι ο κ.Στέλιος Χανιωτάκης , τηλέφωνο: 210 2913807 & 210 2132452 , e-mail: [email protected]

Τέλος, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη – επισκέπτη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ρητά ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της και δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας προϋποθέτει ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης.

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.e-silvercorner.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHABANK, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το www.e-silvercorner.gr, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το Catherine's Silver Corner παραδίδει προϊόντα σε κάθε μέρος της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Μόλις παραγγείλετε κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα μας , επεξεργαζόμαστε την παραγγελία και σας ενημερώνουμε για τον ακριβή χρόνο αποστολής. Ο χρόνος αποστολής εξαρτάται μόνο από τα προϊόντα, καθώς ορισμένα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και χρειάζονται 2-3 ημέρες παραπάνω για να φτάσουν στο χώρο σας.

 Οι παραδόσεις γίνονται με τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier, καθημερινά 09:00 – 17:00. Από τη στιγμή που θα παραγγείλετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τα χρονοδιαγράμματα είναι τα εξής:

  • Εντός 2-4 ημερών στην Αττική
  • Εντός 2-6 ημερών σε όλες τις πόλεις στην ηπειρωτική Ελλάδα
  • Εντός 2-6 ημερών στην υπόλοιπη Ελλάδα

Για παραγγελίες άνω των 80 €, σας κάνουμε δώρο τα μεταφορικά σε όλα τα προϊόντα για όλη την Ελλάδα (εξαιρούνται οι λαμπάδες και οι μπομπονιέρες).

 Για παραγγελίες κάτω των 80 €, η χρέωση των μεταφορικών είναι 5 € για όλη την Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Στο Catherine's Silver Corner μπορείτε να πληρώσετε με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε. Αναλυτικά :

 1)ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή εφόσον θέλετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά  την παράδοση της.

 2)ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Το Catherine's Silver Corner δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &  ALPHABANK στο περιβάλλον της ίδιας της τράπεζας. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφαλείας (SSL – 128 bit ) το οποίο εγγυάται απόλυτα ασφαλείς συναλλαγές. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά παρά μόνο κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Κατ’αυτόν τον τρόπο οι συναλλαγές στο Catherine's Silver Corner μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

 3)ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

 Επιλέγοντας την τράπεζα που σας διευκολύνει, μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς του Catherine's Silver Corner :

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 120/47043638

IBAN : GR77 0110 1200 0000 1204 7043 638

BIC : ETHNGRAA

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5147-041400-748

IBAN : GR 56 0172 1470 0051 4704 1400 748

BIC: PIRBGRAA

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

 

ALPHA BANK: 141 00 2320 003325

IBAN : GR11 0140 1410 1410 0232 0003 325

BIC: CRBAGRAA

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

 

Μετά την κατάθεση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Catherine's Silver Corner στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected] για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση. Αλλιώς μπορείτε και τηλεφωνικά στο 210-2913807,2102132452 ή να μας στείλετε το καταθετήριο της τράπεζας στο fax : 2102913830.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα προϊόντα της εταιρείας μας πριν σας αποσταλούν έχουν ελεγχθεί για την άριστη ποιότητα τους και έχουν συσκευαστεί με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους (και για το εξωτερικό εντός 2 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και μέσα στην πλήρη αρχική συσκευασία τους. Επιπλέον τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την συναλλαγή (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

 Η διαδικασία επιστροφών είναι η εξής:

Στείλτε μας ένα e-mail στο [email protected] ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 210-2913807 για να γνωστοποιήσετε την επιστροφή σας. Στην περίπτωση που υπάρχει ευθύνη της εταιρείας για την κατάσταση των προϊόντων, τότε τα επιστραφέντα αντικαθίστανται άμεσα με δική μας χρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα σας θα σας πιστωθούν εκτός από τα έξοδα μεταφοράς τους.   

Τροποποίηση ή / και ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εντός maximum 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία / αποστολή της παραγγελίας σας από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Σε κάθε περίπτωση, για όποια αλλαγή επιθυμείτε να γίνει στην παραγγελία σας θα πρέπει να  επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο e-mail: [email protected] ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2102913807,2102132452 ή με την αποστολή fax στο 2102913830

 

Το προϊόν προστέθηκε στην wishlist
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης